2012. augusztus 16., csütörtök

BAGázs

BAGázs = Elhivatottság, érzékenység, felelősség, kihívás 

2012. augusztus 15. Bag,

A BAGázs csapata újra összeült a Reflekt Studio-val és a helyi srácokkal, hogy a mentorprogram és a helyiek szükségleteit kielégítő közösségi ház koncepcióját közösségi tervezés keretein belül tovább alakítsák. Szempontként szóba került a védelem, az elzárhatóság, a mobilitás, a nyitottság, a meghittség, az átláthatóság, a többirányúság.

Az engedélyezési terv szeptemberben elkészül, ezután kezdődhet a közművesítés. A közösségi házat a helyiekkel, helyi anyagokból a bagi fiatalokkal együtt fogjuk felépíteni.


"Egyesületünk azt a küldetést vállalta magára, hogy

a, A telepeken élőknek segítséget nyújtson abban, hogy képesek legyenek: 
Saját maguk számára célokat megfogalmazni és azok megvalósítása érdekében lépéseket tenni, 
Olyan eszközökre és tudásokra szert tenni amelyek növelik a választási lehetőségeiket és segítenek kikerülni a jelenlegi élethelyzetükkel együtt járó kényszerpályákról, 
A drogok pótcselekvésként való alkalmazása helyett más tevékenységeket találni, valamint a kábítószerfüggőség csapdájából kikerülni, 
Egészség- és környezettudatosabb életmódot folytatni, 
Sikeresebb és párbeszéden alapuló konfliktuskezelési kultúrát kialakítani. 
b, A telepeken csökkenjen a bűnözés mértéke. 
c, A településeken belül, a telepen és azon kívül élők között kapcsolatok jöjjenek létre, illetve ezek erősödjenek. 
d, Lehetőséget nyújtson a gimnazista és egyetemista fiatalok, valamint a településeken élők számára a társadalmi különbségek megtapasztalására, ezáltal pedig növelje az egyesület által fontosnak tartott problémák iránti érzékenységet. 
e, A telepeken élők körében, illetve a telepeken folyó munkával kapcsolatban népszerűsítse az önkéntességet. 
f, Terjessze az alternatív pedagógiai módszereket, a művészet és sport általi fejlesztési technikákat. 
g, Tevékenységeit mások számára is használható formában leírja, azokkal kapcsolatban kutatásokat végezzen és módszertani ajánlásokat, know-how-kat fogalmazzon meg, valamint ezeket ismertesse, terjessze, mások által hozzáférhetővé tegye."

BAGázs = Engagement, sensibility, responsibility, challenge


15th august 2012. Bag,

The team of BAGázs have gotten together with the representatives of Reflekt Studio and the local youth for a commity planning to model the project adequating the local needs of the mentorprogram. The mentioned aspects were the protection, the blockability, the mobility, the openness, the intimacy, the transparency and the multi-directionality.

The licensing-plan is going to be done in September, after that they going to start with setting public utilities to the building site. The community house will be built by locals led by the architects.

"The mission of our organization is to...

a, Support the people who live in the settlement to... 
Articulate goals for themselves and take steps towards achieving them, 
Obtain tools and knowledge that broaden their possibilities of choice, and that help them to break away from the limited life paths currently available to them, 
Find new occupations and activities, as alternatives to involvement with drugs, thus freeing themselves from the trap of addiction, 
Be more aware of health and environmental issues, 
Develop more successful methods of conflict resolution, based on dialogue. 
b, Reduce the extent of crime in the settlement. 
c, Help create, or enhance, relationships among the people living inside the settlement, as well as between the settlement and those living outside it. 
d, Create an environment for high school and at university students from outside of the village, and also for the people living in the settlement, to experience first hand different social structures, and through this experience to enhance their sensibility towards the problems faced by all groups involved 
e, Popularize volunteering, both through the programs in the settlement, and among the people living there, demonstrating that each individual can make a valuable contribution to the group 
f, Propagate alternative methodology in teaching and child development through art and sports. 
g, Record these activities in a useful form, carry out research, formulate recommendations and know-how regarding methodology, as well as explain, distribute and make these available to others."

fotók: Krompáczki Péter

http://www.bagazs.org/hu/
http://www.facebook.com/pages/BAG%C3%A1zs-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet/166154113436707

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése