2012. október 22., hétfő

Új mozgalom indulhat

"Új mozgalom indulhat" írja Őrfi József a szociális építészetről tartott kerekasztal beszélgetés konklúziójaként.

2012. augusztus 16., csütörtök

BAGázs

BAGázs = Elhivatottság, érzékenység, felelősség, kihívás 

2012. augusztus 15. Bag,

A BAGázs csapata újra összeült a Reflekt Studio-val és a helyi srácokkal, hogy a mentorprogram és a helyiek szükségleteit kielégítő közösségi ház koncepcióját közösségi tervezés keretein belül tovább alakítsák. Szempontként szóba került a védelem, az elzárhatóság, a mobilitás, a nyitottság, a meghittség, az átláthatóság, a többirányúság.

Az engedélyezési terv szeptemberben elkészül, ezután kezdődhet a közművesítés. A közösségi házat a helyiekkel, helyi anyagokból a bagi fiatalokkal együtt fogjuk felépíteni.


"Egyesületünk azt a küldetést vállalta magára, hogy

a, A telepeken élőknek segítséget nyújtson abban, hogy képesek legyenek: 
Saját maguk számára célokat megfogalmazni és azok megvalósítása érdekében lépéseket tenni, 
Olyan eszközökre és tudásokra szert tenni amelyek növelik a választási lehetőségeiket és segítenek kikerülni a jelenlegi élethelyzetükkel együtt járó kényszerpályákról, 
A drogok pótcselekvésként való alkalmazása helyett más tevékenységeket találni, valamint a kábítószerfüggőség csapdájából kikerülni, 
Egészség- és környezettudatosabb életmódot folytatni, 
Sikeresebb és párbeszéden alapuló konfliktuskezelési kultúrát kialakítani. 
b, A telepeken csökkenjen a bűnözés mértéke. 
c, A településeken belül, a telepen és azon kívül élők között kapcsolatok jöjjenek létre, illetve ezek erősödjenek. 
d, Lehetőséget nyújtson a gimnazista és egyetemista fiatalok, valamint a településeken élők számára a társadalmi különbségek megtapasztalására, ezáltal pedig növelje az egyesület által fontosnak tartott problémák iránti érzékenységet. 
e, A telepeken élők körében, illetve a telepeken folyó munkával kapcsolatban népszerűsítse az önkéntességet. 
f, Terjessze az alternatív pedagógiai módszereket, a művészet és sport általi fejlesztési technikákat. 
g, Tevékenységeit mások számára is használható formában leírja, azokkal kapcsolatban kutatásokat végezzen és módszertani ajánlásokat, know-how-kat fogalmazzon meg, valamint ezeket ismertesse, terjessze, mások által hozzáférhetővé tegye."

BAGázs = Engagement, sensibility, responsibility, challenge


15th august 2012. Bag,

The team of BAGázs have gotten together with the representatives of Reflekt Studio and the local youth for a commity planning to model the project adequating the local needs of the mentorprogram. The mentioned aspects were the protection, the blockability, the mobility, the openness, the intimacy, the transparency and the multi-directionality.

The licensing-plan is going to be done in September, after that they going to start with setting public utilities to the building site. The community house will be built by locals led by the architects.

"The mission of our organization is to...

a, Support the people who live in the settlement to... 
Articulate goals for themselves and take steps towards achieving them, 
Obtain tools and knowledge that broaden their possibilities of choice, and that help them to break away from the limited life paths currently available to them, 
Find new occupations and activities, as alternatives to involvement with drugs, thus freeing themselves from the trap of addiction, 
Be more aware of health and environmental issues, 
Develop more successful methods of conflict resolution, based on dialogue. 
b, Reduce the extent of crime in the settlement. 
c, Help create, or enhance, relationships among the people living inside the settlement, as well as between the settlement and those living outside it. 
d, Create an environment for high school and at university students from outside of the village, and also for the people living in the settlement, to experience first hand different social structures, and through this experience to enhance their sensibility towards the problems faced by all groups involved 
e, Popularize volunteering, both through the programs in the settlement, and among the people living there, demonstrating that each individual can make a valuable contribution to the group 
f, Propagate alternative methodology in teaching and child development through art and sports. 
g, Record these activities in a useful form, carry out research, formulate recommendations and know-how regarding methodology, as well as explain, distribute and make these available to others."

fotók: Krompáczki Péter

http://www.bagazs.org/hu/
http://www.facebook.com/pages/BAG%C3%A1zs-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet/166154113436707

2012. augusztus 8., szerda

Köszönetnyilvánítás

A bereti szociális építészeti beavatkozás a tavalyihoz hasonlóan, a köztér fejlesztésen kívül további programelemeket tartalmazott. A Romaversitas Alapítvány közreműködésével gyerekprogramokkal, a Habitat for Humanity közreműködésével pedig a lakhatási körülmények javítása érdekében 8 házon Kerekes Sándor a Habitat for Humanity munkatársa az ott lakók segítségével ablakszigetelést hajtott végre. Köszönjük a hozzájárulásokat és a programhoz adott értéket!
http://www.habitat.hu/

Játszótér-Beret

Bereten a játszóteret több évnyi csend után ismét birtokba vették a gyerekek!

2012. augusztus 7., kedd

Hatalmas energiák Borsodban

Képzeljünk el kis falvakat, valahol Borsodban. Pár száz fő, többségük roma, mélyszegénység. Az egyik faluban sárkányról mesélnek gyermekeiknek a szülők. A házakban nincs víz, az asszonyok a falu közepére járnak mosni, ott van a közkút, kopott betonmedencével. Munka nincs, de szerelmek szövődnek, és itt is ébred a barátság. Ahogy az idő telik, egyszer csak csodálatos dolog történik: a mesebeli sárkány életre kel, és úgy dönt, hasznossá teszi magát.

A szociális workshopokat támogatta az OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - az ARTS AND CULTURE PROGRAM közreműködésével.


http://mno.hu/egigero/hatalmas-energiak-borsodban-1096968

2012. augusztus 6., hétfő

Építészek a szegénység ellen

Építészek a szegénység ellen (Reflekt Stúdió, Hello Wood 2012) from mome line on Vimeo.

Goodbye Lenin, Hello Wood!

Július 28-án zárult a MOME line - design műhely és a Reflekt Stúdió által szervezett Hello Wood idei alkotótábora a Bánvölgye Erdei Táborban, ahol 200 fiatal dolgozott egy hétig, hogy környező borsodi, hevesi és nógrádi települések részére készítsen kulturális és szociális funkciót betöltő alkotásokat. A tábor esti záró partija előtt térkép alapján körbe lehetett járni a környező településeknek átadott építményeket. Még utolsó pillanatban vízre bocsátották a Lázbérci-víztározóra készült Úszóház elnevezésű vizi-pihenőt, majd hatalmas parti kezdődött a dédestapolcsányi Majális parkban, a helyi Élmények Völgye Turisztikai Egyesülettel közös szervezésben, ahol a környék lakossága és a Hello Wood alkotói együtt ünnepeltek.

A szociális workshopokat támogatta az OPEN SOCIETY FOUNDATIONS - az ARTS AND    CULTURE PROGRAM közreműködésével


http://hg.hu/cikk/design/14814-goodbye-lenin-hello-wood

2012. július 4., szerda

ERA21

"Third World" is the title of the issue in which BERET10+1 is published next to the presentation of the Rural Studio(www.ruralstudio.org) or Peter Fattinger (www.design-build.at) included among others.

2012. január 21., szombat

HELLO WOOD 2012


hát akkor itt az első előzetes! várjuk az észrevételeket és javaslatokat...folyt köv...


Hello Wood 2012
tervezett forgatókönyv

A fesztivál idei programja a megelőzőekkel ellentétben konkrét téma köré szerveződik, aminek a tervezett hívószava:

Hello Wood calling heroes, azaz a Hello Wood hívja hőseit.A programot olyan kulcsszavak mentén szeretnénk kialakítani, mint a szociális érzékenység, a közösség és egyén viszonya, az egyéni szerepvállalás, a felelősségmegosztás fontossága, a közösség ereje. Hirdetni szeretnénk a tett, a megtörténés, a valóra válás lehetőségét és jelentőségét, illetve a közösen végzett munka erejét, értékét, egymás megismerését és megértését, a teremtés katartikus tapasztalatát. Ezen túl a kísérletezésre, illetve arra a bátorságra szeretnénk felkérni vagy ösztönözni a résztvevőket mely az új utakon való elindulásra, az ismeretlennel való szembenézésre inspirál, vállalva ennek minden kockázatát.

A 2012-es alkotótábor új tartalommal gazdagodik. Az installációk, az alkotások létrehozása és a közösségteremtés élménye mellett, a másik iránt vállalt felelősség, még ha közvetett módon is, de a fesztivál valós részévé, igazi tartalmává válik. A tervezett installációk ugyanis, meghagyva természetesen minden teret és alkotói szabadságot, konkrétan meghatározott igények beteljesítésére, megvalósítására jönnek létre. A tervezett installációk olyan közösségek, marginalizált vagy speciális csoportok számára készülnek, akiknek igényeire, hitünk szerint, az alkotó tábor eszközeivel, léptékével, szaktudásával és innovatív szemléletmódjával képesek vagyunk helyes, indokolt és a környezetbe illeszthető, korrekt választ vagy megoldást adni.

Az idei Hello Wood projekt előkészítésébe a multidiszciplináris tervezői és művész csapat mellett olyan civil szervezeteket, intézményeket vonunk be, melyek sok éves tapasztalataik alapján képesek rámutatni azokra a csoportokra, ahol fogadókészség, akarat és szükség van a fesztivál által létrehozható alkotásokra, installációkra. A civil szervezetek segítségével az előkészítő munka során szeretnénk kiválasztani azt a maximum 5 helyszínt, illetve csoportot vagy közösséget, akik elképzeléseiket és vágyaikat oly módon képesek megfogalmazni, hogy azokra az alkotó tábor által biztosított keretek között a lehető legtökéletesebb választ, megoldást legyünk képesek nyújtani.

A projekthelyszínek kiválasztása és véglegesítése után elkezdődik egy kommunikáció a kiválasztott csoportok, illetve a résztvevő alkotók és szervezők között, ami során a megfogalmazott igényeket, vágyakat tovább pontosítva kialakul a tervezett installáció vagy beavatkozás több részlete, léptéke, helye, funkciója stb... A személyes kapcsolat ezt követően az alkotótábor során is fennmarad, mivel ide a kiválasztott csoportok egy-két reprezentánsa vagy a projekt helyi felelőse is meghívót kap, aki az egy hét alatt a közösségének dolgozó csapatot instruálja és abban segíti, hogy a tervezett alkotások a lehető legpontosabban illeszkedhessenek a helyi igényekhez, ezáltal befogadhatóak és elfogadhatóak maradhassanak.

Az alkotótábor további workshopjait lazán e folyamat köré szeretnénk szőni, a filmes, tipográfiai (grafikai), színházi és irodalmi workshopoknak a saját eszközeikkel e folyamatra kell rácsatlakozniuk. Hangsúlyozottan nem alárendelt viszony ez, hanem mellérendelt, ami nem akar a művészi szabadság útjába állni, pusztán lehetséges irányokat kíván vázolni, javasolni. Éppen ezért a tervezett workshopoknak már az első kapcsolatfelvétel pillanatában részt és komoly feladatot kell vállalniuk, mind az előkészítés, mind pedig az oda tervezett installációk és további műalkotások életrehívásában. Cél, hogy amennyiben ez lehetséges, a felsorolt workshopok valamilyen módon kötődjenek egy-egy helyszínhez és témához, valamint hogy a helyszíni jelenlét sokszínűségének és komplexitásának létrejöttét garantálják jelenlétükkel.

A workshopot, mint egyfajta műhelymunkát képzeljük el a teljes folyamaton belül, ennek minden előnyével együtt. Az alkotótáborban ugyanis olyan ideális feltételeket tudunk teremteni melyek egyrészt alkalmasak a nyugodt és rendezett munkavégzésre, biztosítva a szükséges infrastruktúrát ellátást, alapanyagokat. De ezen túl arra is ideális körülményeket teremt, hogy az egyes szakterületek megismerjék egymás munkáját, hogy a társszakmák felfedezhessenek olyan együttállásokat mely közös munkához, gondolkodáshoz vezetnek. Találkozhatnak a célcsoport tagjaival, megismerhetik és beépíthetik azok konkrét igényeit és észrevételeit az alkotás folyamatába. Találkozhatnak civil szervezetekkel, akik további lehetőségeket tárhatnak fel az alkotók előtt, hogy tudásukat hol, hogyan és milyen módon kamatoztathatnák a jövőben, illetve hol találhatnak további olyan csoportokat vagy közösségeket aki nyitottak, befogadók és szükségük lenne hasonló együttműködésre, segítségre, beavatkozásra.

A workshop zárását követően a kész alkotások végleges helyükre kerülnek. Az elkészült installációkat viszont nem egyszerűen a helyszínre szállítjuk, hanem azok megérkezése és helyszínre illesztése, illetve ezzel párhuzamosan a közösség számára történő bemutatása szervezett módon, egy előre kitalált dramaturgia szerint fog lezajlani. Ezt szintén a helyi közösség előzetesen feltérképezett elképzelései és igényei valamint a táborban részt vevő reprezentánsok folyamatos útmutatása mentén tervezzük majd meg. A konkrét helyszínekre nem szükséges, hogy a teljes, 100-150 fős Hello Wood csapat leérkezzen (bár ennek sincs semmi akadálya), hanem ebben főleg a kivitelező csapat és a dramaturgiát megvalósító stáb, illetve az adott helyszínre dolgozó további csapatok vennének részt. A csapat helyszíni jelenlétét 2 naposra tervezzük, ezalatt történik meg az installálás és a bemutató, amit egy megtervezett előadás, vetítés követ. Ezután az alkotók megvendégelik a közösséget, fogadva az észrevételeket és kritikákat.

A tervezett folyamat önmagában egy kísérlet. Kísérlet a résztvevő hallgatók számára, hogy képeseke az egyéni felelősség terhével bírni és annak lehetőségével élni. Képeseke olyan műalkotásokat, olyan önmagában meghatározott esztétikai tartalommal bíró installációkat létrehozni, amik ezen túlmenően is képesek valamilyen feladatot betölteni, egy célt szolgálni. Kísérlet valamennyi résztvevő számára, hogy képesek vagyunke közösséget teremteni, társszakmák bevonásával a táboron belül az oly szokszor hangoztatott és papíron jól ismert multidiszciplinásis alkotási folyamatot megvalósítani. Képeseke befogadni és elfogadni más társadalmi csoportok jelenlétét, illetve képeseke feldolgozni vagy megismerni ezen közösségek kérdéseit, igényeit és problémáit.

Mindezek együtt komoly kihívást jelentenek egy fiatal alkotó számára, ám a feladat sikeres teljesítése valóban újraértelmezheti vagy legalábbis teljesen új tartalmakkal gazdagíthatja a résztvevők szakmájukról, munkáról, közösségről és a társadalmi szerepvállalásról alkotott képét.

Éppen ezért:

A Hello Wood 2012-ben hősöket vár az alkotóhétre.
Olyan elkötelezett és tenni akaró építészeket, művészeket, designereket, alkotókat, akik erőt és akarást éreznek a fenti célok megformálására, kommunikálására és valóra váltására. Olyan alkotókat, akik saját eszközeikkel képesek a megfogalmazott vágyakat, víziókat, álmokat megvalósítani, formába önteni és teljesíteni.
Ma a közös munka, a tenni akarás, a tettrekészség, az egymásra figyelés olyan erények, melyek birtoklása vagy megszerzése önmagában hatalmas lépés, ha úgy tetszik, valódi hőstett!


Budapest, 2012 január